Har du bilder från klubben som du vill att vi ska ha på hemsidan, skicka dom då till webmaster@vastramedelpad.nu


Brukstorpet söndag 20160807

Brukstorpet lördag 20160806

Brukstorpet fredag 20160805

Brukstävling 20160528-29

Lydnadstävling 20160508

Rallylydnadstävling 20160508

Årsmöte 20160220

Nytt kök sätts upp 201601

 

 

2015

2014

2013

2012