Har du bilder från klubben som du vill att vi ska ha på hemsidan, skicka dom då till webmaster@vastramedelpad.nu


Brukstorpets lydnadstävling på fredag kväll 20180803

Rallylydnadstävling lördag 12:e maj

Ove 70 år 20180422

Årsmöte 20180211


 

2017

2016

2015

2014

2013

2012