På Västra Medelpads BK kan du få din hund mentalbeskriven (mh).

Är du intresserad av att mentalbeskriva din hund? Skicka då ett mail till: rus@vastramedelpad.nu
Vi anordnar i mån av tillgång på beskrivare även uppfödar-mh.

Sen någon tid tillbaka så tar vi endast emot anmälningar via SBK Tävling, och vi har just nu flera MH planerade och ligger på SBK Tävling.


Har du frågor är du välkommen att ringa Jens: rus@vastramedelpad.nu

 

Hunden måste ha fyllt 12 månader (senast dagen före provtillfället) för att få göra MH
Kostnad för att göra MH är 600:-.

 

Mer info om Mentalbeskrivning hittar du på SBK.se
Bestämmelser MH