NORMER FÖR UTHYRNING av

V:a Medelpads Brukshundklubbs anläggning

 

v Uthyrning sker endast till arrangemang med Hundar i centrum. Och endast till verksamhet som inte strider mot SBK:s stadgar.

 

v Uthyrning till privatpersoner för arrangemang av INKOMSTBRINGANDE art sker endast i de fall då arrangemanget görs inom ramen för eget företag/firma.

HYRESKOSTNADEN är då TREDUBBEL KOSTNAD för annan förening/firma.

 

v Uthyraren har ej möjlighet att tillhandahålla städning inför upplåtande av lokal. Det åligger hyraren att själv ombesörja städning efter arrangemang till ursprungligt skick.

 

v Även om området är uthyrt har medlemmar i Västra Medelpads Brukshundklubb rätt att träna sina hundar på området under uthyrd tid.

 

v Eventuella materiella skador rapporteras till Lena Hedlund och ersätts av hyraren enl. överenskommelse.

 

v Om någon förändring sker efter inrapporterat antal övernattningar måste det nya antalet utan dröjsmål rapporteras in till uthyrningsansvarig Lena Hedlund.

 

·        EN DAG, yttre området gratis.

 

 

 

·        EN DAG, med lokaler 150 kr för medlemmar i V:a Medelpads Brukshundklubb

250 kr för medlem i annan SBK-klubb eller annan förening

 

 

·        EN ÖVERNATTNING, 400 kr för medlemmar i V:a Medelpads Brukshundklubb
 

·        PER EXTRA NATT, 100 kr + dagshyra

600 kr för medlem i annan SBK-klubb eller annan förening

 

PER EXTRA NATT, 100 kr + dagshyra

 

 

Vid V:a Medelpads Brukshundklubbs egna arrangemang

·        Hyra av EL 20 kr/dygn under maj – sept. och 50 kr/dygn under  okt. – april.

·        Hyra av BÄDD 75 kr/dygn.