Årsmöteshandlingar för Årsmöte

2021021
Dagordning
Verksamhetsberättelse m. måluppfyllelse
Resultatrapport m. budget
Revisorernas berättelse
Målsättning
Resultatrapport VMBK
Resultatrapport sektorer och kommitteer
Balansrapport
Kalender
Valberedningens förslag
___________________________________________
20200216

Dagordning
Verksamhetsberättelse m. måluppfyllelse
Resultatrapport m. budget
Revisorerna berättelse
Målsättning
Resultatrapport
Balansrapport
Kalender och Valberedningens förslag

___________________________________________
20190217

Dagordning
Verksamhetsberättelse m. måluppfyllelse
Resultatrapport m. budget
Målsättning
Resultatrapport VMBK
Resultatrapport sektorer o kommitteer
Balansrapport
Kalender och Valberedningens förslag

___________________________________________
20180210

Dagordning
Verksamhetsberättelse m. måluppfyllelse
Resultatrapport m. budget
Målsättning
Resultatrapport Styrelsen
Resultatrapport VMBK
Balansrapport
Kalender och Valberedningens förslag
___________________________________________

20170211

Dagordning
Verksamhetsberättelse m. Måluppfyllelse
Resultatrapport m. budget
Målsättning
Resultatrapport Styrelsen
Resultatrapport VMBK
Balansrapport
Kalender och Valberedningens förslag

___________________________________________

20160220

Dagordning
Verksamhetsberättelse m. Måluppfyllelse
Resultatrapport m. budget
Målsättning
Resultatrapport sektorer
Resultatrapport VMBK
Kalender och Valberedningens förslag
___________________________________________

20150221

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Måluppfyllelse
Resultatrapport med budget
Mål 2015
Kalender och valberedning
___________________________________________

20140222

Dagordning
Verksamhetsberättelse med Måluppfyllelse
Verksamhetsplan med kalender
Resultatrapport m. budget
Valberedningens förslag
___________________________________________

20130216

Verksamhetsplan m. kalender
Resultatrapport m. budget
Valberedningens förslag
Årsmöteshandlingar m. verksamhetsberättelse o måluppfyllelse
___________________________________________

20120212

Mål 2011 m. måluppföljning
Verksamhetsberättelse m. Mål o verksamhetsplan
Resultatrapport m. budget
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag