Bli Medlem
 

Ordinarie medlem Förbund: du behöver ett ordinarie förbundsmedlemskap, som då kopplas till ett ordinarie medlemskap i lokalklubb eller rasklubb. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i. Förbundsavgift för ordinarie medlem: 400 kr
(betalas en gång/år)
Förbundsavgift för utlandsmedlem: 530 kr

Ordinarie medlem lokalklubb: det medlemskap du kopplar till ditt ordinarie förbundsmedlemskap. Man kan inte enbart vara ordinarie förbundsmedlem utan måste också ha ett medlemskap i lokal- eller rasklubb inom SBK. Däremot kan du vara medlem i så många klubbar du vill på ett förbundsmedlemskap.
 

Ordinarie medlemskap V:a Medelpads BK: 175 kr
Familjemedlem: Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem, under förutsättning att ni vill vara medlemmar i samma klubb eller klubbar.
 
Familjemedlemskap V:a Medelpads BK: 175 kr
(ingen förbundsavgift behövs)
Utlandsmedlem: Är du bosatt utomlands kan du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som ordinarie medlem men förbundsavgiften är lite högre då de administrativa avgifterna är högre.
 

Utlandsmedlemskap V:a Medelpads BK: 175 kr

Ungdomsmedlem: Gå till Sveriges Hundungdom för mer information: www.shu.se

Detta formulär fungerar bäst med Internet Explorer.

För att bli medlem hos oss behöver du bara fylla i formuläret nedan, bocka i vilket/vilka medlemskap som önskas, eventuellt medlemsnummer och sen trycka på Skicka.
Läs först om dom olika kategorierna högst upp på sidan för att veta vilket/vilka medlemskap du skall välja.
För utförlig information om de olika medlemkategorierna gå in på SBK: här

Kom ihåg att för ditt "första" ordinarie medlemskap i lokalklubb ska även ett ordinarie medlemskap förbund också tecknas. Du behöver dock bara ett ordinarie medlemskap förbund.

Betala in på BG 490-3282.
Ditt medlemskap är giltigt från det att vi mottagit pengar och anmälan.


Jag vill bli medlem i Västra Medelpads Brukshundklubb

Namn:
Gatuadress:
Postadress:
Telefon hem:
Telefon mobil:
Födelsnr:
Meiladress:

För att bli medlem som Ordinarie medlem lokalklubb måste ett Ordinarie medlemskap i förbund finnas, detsamma gäller för utlandsmedlem.
För att få ett Familjemedlemskap måste någon i familjen ha Ordinarie medlemskap förbund.
Vid val av endast Ordinarie medlem lokalklubb och Familjemedlemskap skall även medlemsnummer anges. 

Ordinarie medlem förbund
Ordinarie medlem lokalklubb
Familjemedlemskap
Ungdomsmedlemskap
Utlandsmedlemskap

 

Medlemsnummer:

 


Copyright © 2012 [V:a Medelpads Brukshundklubb].
Med ensamrätt.
Ändrad: 2020-08-03