För att nå webmail tryck här

Ordförande
Birgitta Forsberg
070372 37 34
ordforande[at]vastramedelpad.nu
Vice ordförande
Annica Andersson
070272 53 12
viceordforande[at]vastramedelpad.nu
Sekreterare
Inger Öhrn
070233 44 68
sekreterare[at]vastramedelpad.nu
Kassör
Susanne Edbom
070289 56 61
kassor[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Ove Wikström
070257 77 04
ove
[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Andrea Dahlberg
073085 02 22
andrea[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Margareth Pettersson

maggan[at]vastramedelpad.nu

Suppleant
Hanna Mattsson
070591 02 31
hanna[at]vastramedelpad.nu

Suppleant
Mari Kärfstedt
070625 21 18
hus[at]vastramedelpad.nu

Valberedningen
Jens Wikström
070-338 32 35