För att nå webmail tryck här

Ordförande
Birgitta Forsberg
070372 37 34
ordforande[at]vastramedelpad.nu
Vice ordförande
Susanne Edbom
070682 10 35
viceordforande[at]vastramedelpad.nu
Sekreterare
Karin Nilsson
070261 02 61
sekreterare[at]vastramedelpad.nu
Kassör
Ingela Jonsson
070689 11 58
kassor[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Ove Wikström
070257 77 04
ove
[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Inger Öhrn
070233 44 68
inger[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Gabriella Högberg

073663 60 34
gabriella[at]vastramedelpad.nu
Suppleant
Andrea Dahlberg
073085 02 22
elenor[at]vastramedelpad.nu

Bild kommer snart!

Suppleant
Mari Kärfstedt
070625 21 18