För att nå webmail tryck här

Ordförande
Birgitta Forsberg
070372 37 34
ordforande[at]vastramedelpad.nu
Vice ordförande
Jens Wikström
070338 32 34
viceordforande[at]vastramedelpad.nu
Sekreterare
Lena Hedlund
sekreterare[at]vastramedelpad.nu
Kassör
Ingela Jonsson
070689 11 58
kassor[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Ove Wikström
070257 77 04
ove
[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Karin Nilsson
070261 02 61
karin[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Gabriella Högberg

073663 60 34
gabriella[at]vastramedelpad.nu
Suppleant
Ellinor Mattson
076841 28 25
elenor[at]vastramedelpad.nu
Suppleant

VAKANT